Dernycriterium 2013 - Gratis Toegang!

 

In het kader van de Lombardsijdse feesten van 9 tot 11 augustus, hebben de organisatoren van het Dernycriterium beslist dat de toegang voor het Dernycriterium dit jaar gratis is!  Dus wees welkom op 10/8 in Lombardsijde.